Word een goede manager

in drie eenvoudige stappen...

“De enige die we hier niet zien is de manager”, was de gefrustreerde uitroep van een postkamermedewerkster. Na veel ontberingen had men een nieuwe manier van werken eigen gemaakt. Vooral de uitgaande post werd nu veel sneller verwerkt. En omdat de post nu veel ordelijker en beter gesorteerd kon worden, was er ook zeven procent bespaard op portokosten. “Maar ik geloof niet dat de hoge pieten zitten te wachten op onze besparingen. We doen het voor onszelf. Misschien zitten ze op de bovenste verdieping wel mooi weer te spelen met onze goede resultaten. Eigenlijk gun ik ze dat niet..”.


In een andere organisatie kwam de manager wel degelijk zijn kamer uit. “Stil! Daar heb je ‘m”. Zwijgend werd er gewerkt. De manager liep in zijn donkerblauwe pak en keurig witte overhemd minzaam de afdeling over. Hij was waarschijnlijk onderweg naar een belangrijke vergadering. Plotseling ging de telefoon. Een oudere medewerkster nam het gesprek aan en begon na een korte introductie hard te lachen aan de telefoon. Ontstemd liep de manager naar haar toe en tikte verwijtend op haar bureau, intussen haar scherp in de ogen kijkend. Verbijsterd hoorde ze hem fluisteren: “Laatste waarschuwing!..”

De kogel was door de kerk en er was een nieuwe divisiedirecteur aangenomen. De man legde tijdens zijn inwerkperiode een geweldige interesse voor de huidige gang van zaken aan de dag. Zijn omzwervingen in het bedrijf brachten hem op de financiële administratie. Hij wist dat ze daar in de afrondende fase waren van een groot aantal procesverbeteringen. Een klein deel van het incassoproces bleek nog niet verbeterd te zijn. De afhandeling van de incasso’s kon eenvoudig verder verbeterd worden. Dat kon toch iedereen zien? “Vanaf morgen gaat het hier anders!”, schalde hij over de afdeling. “Als jullie het niet alleen kunnen dan moet ik mijn schouders er maar onder zetten”. Terwijl hij de deur achter zich dichttrok, werd er gemompeld: “Dan doe je de rest ook lekker zelf..”.

Deze managementfouten worden maar al te makkelijk gemaakt. Medewerkers op afdelingen herkennen ze en managers moeten soms tot hun schaamte toegeven dat ze zich aan dit gedrag schuldig maken. Terwijl er maar drie regels gehanteerd hoeven worden om deze tenenkrommende situaties te voorkomen.

Terugkijkend naar de drie korte voorbeelden kan je eenvoudig zien hoe je de misvattingen voor zou kunnen zijn.

Ben je een onzichtbare manager?

Regel 1: Laat dan je neus zien op je afdeling. Heb oprechte interesse in je mensen en weet wat er zich afspeelt. Zolang je op je kamer blijft zitten, zal je geen band creëren met je medewerkers en zullen ze hun eigen belangen laten prevaleren.

Ben je een manager die eigen conclusies trekt?

Regel 2: Vraag wat zich afspeelt op je afdeling. Laat je niet leiden door je eigen gedachten, maar vraag mensen waarom ze dingen doen op deze manier en probeer door te vragen totdat je het echt begrijpt. Geef je medewerkers de kans om je te overtuigen. Probeer een objectieve en open houding aan te nemen.

Kun je geen respect opbrengen voor de huidige werkwijze?

Regel 3: Heb geduld met het veranderen van processen op je afdeling. Begrijp het werk- en verandertempo van je medewerkers. De werkwijze die je observeert is mogelijk ontstaan gedurende de afgelopen jaren als een gevolg van best practices, of verzoeken vanuit klanten. Toon vertrouwen in de manier van werken. Laat je medewerkers zien dat je hun werkzaamheden respecteert.

Wat het oplevert.

Idealiter combineer je de drie regels zoals hierboven beschreven. Op die manier stel je jezelf in staat om op je eigen niveau in de organisatie waarde te gaan toevoegen aan de processen op je afdeling. Pas als je exact weet wat er op je afdeling uitgevoerd wordt en waarom bepaalde processen zijn ontstaan, ben je in de positie om te begrijpen waar het verbeterpotentieel zit. Dan kun je – samen met je medewerkers en met veel onderling respect- grondige, blijvende verbeteringen doorvoeren.

Eugène Meinders

(Bron: Lean Gemba Walk; Go See – Ask Why – Show Respect)

Interessant voor jou