Verandermanagement

Lean verandermanagement

Er wordt wel gezegd dat verandering de enige constante is in een organisatie. Change management, of verander management, kan zich richten op diverse aspecten van een organisatie, zoals cultuur, kwaliteit, kosten, efficiency of klantgerichtheid.

Om een veranderdoel te bereiken kunnen verschillende verandermanagement modellen worden toegepast. Het Lean verandermanagement kenmerkt zich door:

  • Veel respect voor de mens
  • Creëren van draagvlak bij alle stakeholders
  • Betrekken van de proceseigenaren en -uitvoerders bij de veranderingen
  • Nemen van kleine stappen in de verandering (baby steps)

Changemanagement

Een Lean manager is dan ook vaak een verandermanager. Hij is continu bezig onderhanden wijzigingen door te voeren en samen met zijn medewerkers creatieve, nieuwe verbeteringen te bedenken.

 

Interessant voor jou