Procesmanagement

Bedrijfsproces verbeteren

Een bedrijfsproces kan worden omschreven als een serie samenhangende activiteiten die er op gericht zijn een product of dienst aan een klant te leveren. Proces management wordt uitgevoerd met het doel om inzicht en grip te krijgen op de processen in een organisatie. 

Procesmanagement

Binnen de Lean filosofie heeft het procesmanagement een belangrijke nadruk. Men leert in processen en rollen te denken in plaats van organisatiestructuren en functies. Bij het procesdenken en -verbeteren is een belangrijke rol weggelegd voor de medewerkers die in het proces actief zijn. Zij zijn binnen de Lean filosofie de experts, die het proces tot in de puntjes kennen en weten hoe het beter kan.

Processchema

Processen worden in de Lean methodiek vastgelegd in 'Value Stream maps' of 'waardestromen'. Dit is een notatiemethodiek die erop gericht is de processtappen visueel in kaart te brengen en problemen met wachttijden, doorlooptijden e.d. snel aan het licht te brengen en op te lossen. De 'kaizen-methode' wordt vaak toegepast om problemen in een proces tot op de bodem uit te zoeken en structureel op te lossen.

Lean procesmanagement

De lean filosofie is 's werelds meest gebruikte en meest succesvolle methode voor procesverbetering.

Lean procesverbetering >

 

 

Interessant voor jou