Lean verspillingen

Binnen de Lean filosofie worden processen geanalyseerd met het doel ze te optimaliseren. Dit wordt gerealiseerd door verspillingen te identificeren en deze uit het proces te verwijderen. Om het eenvoudiger te maken deze verspillingen te vinden zijn ze ingedeeld in categorieën.

De 7 verspillingen van Lean

  • Fouten verbeteren
  • Voorraad
  • Beweging
  • Transport
  • Overbewerking
  • Overproductie
  • Wachten

 

Steeds vaker wordt  uitgegaan van de 8 verspillingen van Lean. De achtste verspilling is ongebruikt talent.

Lean verspillingen

Lean verspillingen te lijf gaan in uw organisatie?

Lean quickscan >

Snelle verbetering >

Lean opleidingen >

Lean verbetertrajecten >

Interessant voor jou