Lean Six Sigma

Wat is Lean en wat voegt Six Sigma toe?

Lean en Six Sigma worden vaak in een adem genoemd. Niet terecht want het zijn twee op zich zelf staande methodieken. Ze liggen echter in elkaars verlengde waardoor ze regelmatig gecombineerd als ‘Lean Six Sigma’ toegepast worden. Het is een samenvoeging van de principes van Lean Manufacturing en Six Sigma.

Wat is Lean Six Sigma?

De combinatie van Lean en Six Sigma levert de hulpmiddelen en de filosofie van Lean en de projectmatige aanpak en de kwantitatieve analyses vanuit Six Sigma. Six Sigma gebruikt de Define, Measure, Analyze en Control (Six Sigma DMAIC) structuur om een project op te delen in fases. Hier van uit ontstaan metingen waar na analyse verbeteracties op kunnen worden gebaseerd.

Wat is Lean zonder Six Sigma?

Lean wordt in de meeste situaties zonder de toevoeging van Six Sigma toegepast. De Lean methodiek biedt een duidelijke structuur voor verbetering van resultaten door de klant een centrale rol te geven. Lean heeft een impact op het gehele bedrijf: cultuur, competenties van medewerkers, stijl van leidinggeven, processen en op de strategie.

Interessant voor jou