Lean Innovatie

Innovatie methode

De 'Lean Startup' van Eric Ries wordt door moderne innovators steeds meer gezien als een 'must read'. Neem daarbij de recentelijker verschenen 'Running Lean' van Ash Maurya en Steve Blank's 'Why the Lean Startup changes everything' en je hebt een belangrijk deel van de literatuur over moderne innovatie.

Men is het er wel over eens dat innoveren heden ten dage gelijk staat aan creativiteit, flexibiliteit en ondernemerscshap. En aan het elimineren van verspillingen tijdens het innovatieproces.

Lean Startup voor innovatie

De les die we getrokken hebben uit het uiteenspatten van de dotcom-zeepbel vlak na de eeuwwisseling is dat een innovatief product niet alleen 'hot' moet zijn in de ogen van de trendspotters, maar ook waardevol moet zijn in de ogen van potentiële klanten. Een andere les is dat het proces, dat toegepast wordt om tot een waarde toevoegend product te komen, efficiënt moet zijn. Met andere woorden; het moet een proces zijn dat geen verspillingen kent en in een flow wordt toegepast.

Precies op deze principes is de innovatiemethodiek; de Lean Startup gebaseerd.

Een bedrijf starten >     Opleiding Lean Startup > 

Innoveren in deze tijd >    Opleiding Lean Innovatie >

 

Corporate innovatie

Interessant voor jou