Lean 5S

Lean 5S methode, of kortweg 5S, is een Lean manufacturing begrip. Het refereert aan 5 Japanse woorden die 'opruimen' of 'schoonmaken' betekenen. 5S wordt niet alleen in productieomgevingen, maar ook in administratieve organisaties met veel succes toegepast.

Wat is 5S?

In het Nederlands zijn deze woorden:

  • Sorteren
  • Schikken
  • Schoonmaken
  • Standaardiseren
  • Standhouden

5S Methode

De 5 S methode van Lean gaat uit van het principe dat een schone, opgeruimde, en systematisch ingedeelde werkomgeving bijdraagt tot meer efficiency en plezier in het werk.

5S toepassen in de praktijk?

Lean verbetertrajecten >

 

Lean 5S

De Lean 5S methode

komt onder andere aan bod in:

Lean Yellow Belt >

Lean Green Belt >

Interessant voor jou